Little White Lies 2010 ★★½

Bra skådespeare, fina miljöer, alldeles för lång. Är alla människor egentligen olyckliga?

Comment?

Please to comment.