Iron Sky 2012 ★★★½

Reāli vērtējot pilnīgākais sviests, bet tā kā autori to labi apzinās, sanācis ļoti smieklīgi un ironiski.

Comment?

Please to comment.