Thanh Hang

Yêu màu tím, ghét sự giả dối.

Favorite films

Don’t forget to select your favorite films!