The Power of the Dog

The Power of the Dog ★★★

קאמברבאץ' גדול יש לבנדיקט.

בנימה אחרת, מחמם את ליבי לראות שני אנשים מבוגרים, יושבים אחד ליד השני ככל הנראה שנים בודדות לפני הליכתם לעולם הבא וצופים בסרט. על חברות כזו אוכל רק לחלום. גרם לי קצת לחשוב בזמן הצפייה.

Adam_Langdon liked this review