Ready or Not

Ready or Not ★★★★

Underhållande som fan. Även om det fanns delar under, säg, de sista tjugo som gärna hade fått göras lite annorlunda. Men på det stora hela är det småsaker och inget jag har lust att sänka betyget för.

Adam Brody, förresten? Överraskande bra.

Block or Report