Favorite films

 • The Human Condition
 • Satantango
 • The Life of Oharu
 • Woman in the Dunes

Recent activity

All
 • The Small Town

  ★★★★½

 • The Wild Pear Tree

  ★★★★★

 • Distant

  ★★★★★

 • Cocoon

  ★★★

Recent reviews

More
 • The Wild Pear Tree

  The Wild Pear Tree

  ★★★★★

  ما گشته‌ایم نیست، تو هم جستجو مکن...
  آن روزها گذشت، دگر آرزو مکن...

  درخت گلابی وحشی، فیلمی‌‌ست با روایتی ساده
  اما با بزرگترین پرسش‌ها درباره زندگی
  روایتی صادقانه و بدون اغراق
  روایتگر زندگی نویسنده‌ای نوپا در کشوری شرقی و
  اسلامی اما با اندیشه و فلسفه غربی
  آشفته، سرگردان و نا‌امید
  میان رویا و واقعیت
  جیلان در این فیلم خود نیز همانند دیگر آثار خود
  رنج و سختی زندگی را به مخاطب القا میکند
  اما چه زیبا این دنیای تهی را به تصویر کشیده
  این فیلم را فقط باید تماشا کرد و از آن لذت برد

  و چه زیباست، نظاره‌گر بودن وزیدن باد بین درختان...

 • Landscape in the Mist

  Landscape in the Mist

  ★★★★★

  The last episode of the Silence trilogy

  God's silence...

Popular reviews

More