The Surrogate ★★

Ganska seg början, dryg mitten och dåligt slut. Till en början var huvudkaraktären omtänksam men gav ett intryck av att vara alldeles för ”mycket” och ganska jobbig person. Sedan omvandlades karaktären till att bli helt oresonlig. Typisk karaktär som tror att hon på egen hand kan förändra värden. Väckte stor irritation. 

Såg hemma med Jobjörn.