AmirHossein has written 1 review for films rated ★★★★★ .

 • Anima

  Anima

  ★★★★★

  آمدن از زیرِ زمین به رویِ زمین
  رها شدن از زندگی بی روح و یکی شدن با طبیعت
  و همه اینها تنها با یافتن عشق ممکن است...

  با بازی درخشان تام یورک، کارگردانی مثل همیشه عالی اندرسن و البته خنجیِ همیشه بی نظیر