Favorite films

 • Cries and Whispers
 • Eternity and a Day
 • Nostalgia
 • Mulholland Drive

Recent activity

All
 • The Rules of the Game

  ★★★★★

 • Yi Yi

  ★★★★½

 • Memoria

  ½

 • Simon of the Desert

  ½

Recent reviews

More
 • Army of Shadows

  Army of Shadows

  ★★★★½

  ارتش سایه ها اوج نبوغ و پختگی ملویل در به نمایش اوردن مولفه های خود را دارد و همین باعث شده با اثری شاهکار و فراموش نشدنی رو به رو شویم...

  ......و چی بگم از هنرنمایی فرا زمینی لینو ونتورا که قلبم را تسخیر کرد،او چنان نقش خود را شناخته و درک کرده که در تاریخ سینما کمتر هنرنمایی ای را از این جهت می‌توانم رو به رویش بگذارم

 • State of Siege

  State of Siege

  ★★★½

  حکومت نظامی- کوستا گاوراس اثری با ساختار محکم که رفته رفته جدی تر و پر دغدغه تر و نیز می‌شود

  دوربین به روی دست فیلم(با وجود اشکالاتی در یک ربع اول و کمی گیج بودن هم دوربین وهم تدوین و عدم همخوانی بینشان خصوصا در opening scene)بنظرم رفته رفته بسیار حرفه ای،حساب شده و هوشمندانه در این اثر استفاده شده و در کنار این موارد،زوم اوت ها و زوم این ها باعث می‌شود به مخاطب این حس وارد شود که…