The Naked City ★★

próba naturalistycznego portretu miasta w połączeniu z drewnianym aktorstwem/scenariuszem = niesamowite nudy