Normal People

Normal People ★★★

دو قسمت اول شگفت‌زده‌م کرد از ۴ به بعد اما کلافه شدم. به نظرم کونِ کس‌بازی شد خیلی ولی چشم‌های آدمی نوازش می‌شد و موسیقی‌های زیبایی داشت. دوست داشتم بدونم چطور تصاویر می‌تونند اینقدر قابل لمس باشند. از نظرات تی‌وی تایم هم متوجه شدم خیلی کمتر از کتاب به روابط خانوادگی ماریان پرداخته شد به همین علت این قسمت زیاد قابل لمس و درک نبود. ممنون از همگی

backtoviolet liked these reviews