The Wild Pear Tree

The Wild Pear Tree ★★★★½

Ahlat Ağacı’nda üniversiteyi bitirerek yeniden Çanakkale’nin Çan ilçesinde ailesinin yanına dönen Sinan’ın hikâyesi etrafında temellenen çeşitli yan hikâyelerle birlikte, yönetmen çok fazla altını çizmeden bir Anadolu fotoğrafına uzanır. Filme ismini de veren ahlat ağacı bu anlamda sadece Sinan’ın değil ülkenin de durumunu ifade eden çift anlamlı bir metafora dönüşür. Kuru ve şekilsiz bir ağaç olan ve geç olgunlaşan meyveleri de kendisine benzeyen ahlat ağacı, Sinan’ın sürekli eleştirdiği ve yukarıdan baktığı babası İdris’le ilişkisi kadar, üzerinde yaşayan “kötücül” insanlara ev sahipliği yapan coğrafyaya da atıfta bulunur. BZA’daki şoför Arap Ali karakterinin dile getirdiği gibi bu sert coğrafyanın şartları yaşayanları da sertliğe ve ayakta kalmak için her şeyi yapabilecek bireylere dönüştürür. Buradaki merkez/taşra çatışması, genel olarak Ceylan sinemasında benzer örneklerini gördüğümüz haliyle Ahlat Ağacı’nda yeniden tekrarlar.

Yazının devamı için: tsa.org.tr/tr/yazi/yazidetay/427/ahlat-agaci--ceylan-sinemasinda-yeni-bir-arayis