Lost Highway

Lost Highway

ראיתי אתמול. ממש אהבתי את החצי הראשון אבל משם הוא פשוט איבד אותי, לא הבנתי ממש מה קורה מקווה שבריוואץ יאהב יותר.
לא יכול לדרג ממש.

burgershow liked these reviews

All