De Premier ★½

FADE IN

INT. WOONKAMER VAN LOOY - NACHT

Ingewikkelde diagrammen liggen ruw verspreid over een tafel. Aan de muur zijn tientallen foto's en aantekeningen bevestigd, een rood touw verbindt verschillende punaises tot een complexe constructie. Boven de installatie hangt een A4, waarop met een dikke stift het woord 'PLOT' is geschreven.

Met de handen in het haar zit ERIK (54) voor zijn laptop, opgedroogde tranen op zijn wangen. Op het scherm zien we het SCENARIO VAN 'DE PREMIER', geopend op pagina 110. De cursor flikkert. Genadeloos, beschuldigend. Erik schudt het hoofd, radeloos.

Plots weerklinkt er GESTOMMEL in de hoek van de kamer. Erik schrikt op. Hij wrijft zijn aangeslagen brilglazen schoon en kijkt in de richting van het geluid.

In de hoek van de kamer staat een VARKENTJE MET EEN LANGE SNUIT. Verbaasd fronst Erik de wenkbrauwen, stomgeslagen bekijkt hij het roze diertje . Het varkentje staart terug, zijn priemende blik recht in Eriks ogen. In dit ene moment vinden de twee elkaar. Respect. Begrip.

KNOR

Eriks blik verzacht. De weemoed maakt plaats voor kalmte. Traagjes knikt hij naar het varkentje, hij ademt een enkele keer diep uit.

ERIK
(gelaten)
Fuck het.

Als een gek begint Erik op de toetsen van zijn laptop te rammen. Zonder nadenken belanden de woorden aan een razend tempo op het scherm. Incoherent, maar vurig.

Eriks bewegingen worden wilder, onstuimiger. De woorden degenereren tot letters, tot één grote onleesbare brij. In zijn enthousiasme raakt Eriks flapperende arm enkele malen de plotmuur. Hij slaat een gat in de muur. En nog een. En nog een. Uiteindelijk valt de volledige constructie naar beneden. Een potje met het label 'LOGICA' krijgt een tik en vliegt door het raam. Een bakje met het label 'GELOOFWAARDIGHEID' is leeg, de inhoud helemaal verdwenen.

Langzaamaan stopt Erik met typen. Hij komt helemaal tot rust. Op het scherm verschijnt nog juist één laatste woord: "EINDE".

Een BESTELWAGEN rijdt plots binnen, de achterdeur vliegt open. Zakken met geld vallen in Eriks schoot. Tientallen awards worden rechtstreeks in de kast gekatapulteerd. Onverklaarbaar applaus klinkt van alle kanten. Erik staat trots recht. Hij lacht, voldaan.

Erik heeft het weer voor elkaar gekregen!

FADE OUT
Neen serieus kutste einde ooit en ik overdrijf niet eens.