Shadow World

Shadow World ★★★½

"Beelden als hamer, om de spijker van de boodschap vast te slaan. Met zoveel visuele vuurkracht dreigt het Stockholmsyndroom de kop op te steken bij de kijker. Grimonprez zoekt diens overtuiging en vindt die op eigen kracht, maar laat ook de nuance weg dat een oorlog tegen Saddam nooit zou zijn begonnen zonder 9-11, al weet hij mooi aan te geven dat de wapenindustrie geen moeite heeft met een oorlog extra. "

cinemagazine.nl/shadow-world-2016-recensie/

Block or Report