• But I'm a Cheerleader

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Howard

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Fight

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Miss Americana

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Twentieth Century

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • Bumblebee

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Yes, God, Yes

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Devil in a Blue Dress

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • The Talented Mr. Ripley

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • V for Vendetta

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • Aquaman

  β˜…β˜…β˜…

 • Palm Springs

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • My Cousin Vinny

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • Hamilton

  β˜…β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Princess and the Frog

  β˜…β˜…β˜…Β½

 • The Losers

  β˜…β˜…Β½

 • Tigerland

  β˜…β˜…β˜…β˜…

 • A League of Their Own

  β˜…β˜…β˜…β˜…