127 Hours ★★★½

Bir zaman sonra su içme isteğine dur diyemiyorsun.