Nostalgia for the Light

Nostalgia for the Light ★★★★

Αρχαιολογία. Αστρονομία. Αναζήτηση των αγνοούμενων της δικτατορίας του Πινοσέτ. Ο Γκουσμάν ενώνει τρεις φαινομενικά ανεξάρτητους τομείς και τους ανάγει ανατριχιαστικά στην κοινή αλήθεια: την αναζήτηση του παρελθόντος. Απλά, συγκλονιστικό.

Block or Report