The Irishman ★★★★

Who’s getting the best head?
De Niro, Pachino, or Pesci?