Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • The Walk

  The Walk

  ★★

  گام های مردِ بندباز


  تصویر برج های دوقلو همواره با ویران شدن و فروریختن آن درپی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ در ذهن ثبت شده است. دسته ی زیادی از فیلم ها ساختمان مرکز تجارت جهانی را برای پرداختن به اتفاقات تلخِ یازدهم سپتامبر بازآفرینی می کنند؛ شمار کمی از فیلم ها نیز اما بر روی اتفاقاتِ دیگری دست می گذارند که مرکز تجارت جهانی شاهد و محل آن ها بوده است. اینکه فیلمی، بندبازی یک نفر را در فاصله…

 • Malcolm X

  Malcolm X

  ★★★★

  اسپایک لی با روایتی زندگی نامه ای، یکی از شخصیت های بزرگِ تاریخ معاصر آمریکا را مجسم کرده است تا به شکلی باشکوه برخاستن او را علیه تبعیض نژادی و ظلمی که در طول سالیان متوالی بر سیاه پوست ها روا داشته شده، برجسته نماید. روایت اسپایک لی از زندگی مالکوم ایکس، در زمانی بیش از سه ساعت در نهایت چاره ای برای تماشاگر جز تحسین شخصیت ستودنی و سمپاتیک فیلم باقی نمی گذارد؛ شخصیتی که از جامعه ی سیاه…

Popular reviews

More
 • Rosemary's Baby

  Rosemary's Baby

  ★★★★★

  نطفهٔ سیاه شیطان

  همانطور که در «انزجار» شاهد فروپاشی و جنون زنی در تنهایی و خلوتش در آپارتمان می شویم و در «مستأجر» نیز مسخ شدن مردی را می بینیم که در آن آپارتمان قدیمی به همسایگان خود گمانِ بد دارد، در «بچهٔ رزماری» به شکلی هولناک شاهد خزیدن توطئه ای شوم و شیطانی در آپارتمانی با راهروهایی باریک و دیوارهایی نازک هستیم که گذشته ای ناجور به خود دیده است.
  «بچهٔ رزماری» دومین فیلم از تریلوژی آپارتمانی پولانسکی است…

 • The Agitation

  The Agitation

  ★½

  آشفته در روایت

  فریدون جیرانی از فیلمسازان شاخصِ سینمای معاصر ما به شمار می رود که از اواخر دهه ی هفتاد تا به حال، شماری از فیلم های شناخته شده و البته بحث برانگیز با نام او گره خورده است؛ از «قرمز» و «شام آخر» گرفته تا «من مادر هستم». "جیرانی" در طی فعالیت خود در امر فیلمسازی، اغلب کوشیده است فیلم هایی جنایی را - با رگه های اجتماعی و بُعد روانشناختی - حول روابط عاشقانه ی نامتعارف/غریب و…