False as Water ★★★

Stämningstät thriller i härliga bokförläggarmiljöer i Stockholm. Gillar obehaget mer än upplösningen de sista femton minuterna.