Rei Tin: Ko Ladies!! Socho saigo no hi Rei Tin: Ko Ladies!! Socho saigo no hi

Where to watch

Based on a manga by Masahide Motohashi.