Silent Running ★★½

Ett logiskt steg mellan 2001 och Star Wars - vad gäller effekter, story och filosofi. Innehåller dock ett par rejäla luckor i berättelen.