Eternity and a Day

Eternity and a Day ★★★★½

"Hayat, narindir ve hayat narindir."
Söyle bana, yarın ne kadar sürecek?

Bir insanın içine sonsuz sayıda hayat sığabiliyor ama bazen sonsuz sayıda bu hayatın içine bir insan bile sığamıyor. Çünkü hayat narin; zorlarsanız kırarsınız ve bir daha kelimelerinizi satsanız alamazsınız.

A: Sana bir keresinde "Yarın ne kadar sürecek?" diye sormuştum, Anna. Ve sen de..
An: Sonsuzluk ve bir gün kadar.

Korphoula. Xenitis. Argadini.

Ezgi 🌼 liked these reviews