Favorite films

Don’t forget to select your favorite films!

Recent activity

All

Recent reviews

More
  • Soul

    Soul

    ★★

    سال‌های ساله که روانشناسان و جامعه شناسان به دنبال این هستند که انسان محصول محیط پیرامون خودش هست یا ژنتیک؟ یا هردو؟ اگر جواب هر دو باشه، سهم کدوم بیشتره؟
    اما انگار انیمیشن روح حالت سومی رو برای ما در نظر گرفته و هر دوی این گزینه ها رو رد کرده. به ما نشون میده که قبل از ورودمون به این دنیا کاملا روحیات و خلقیاتمون و در کل تیپ شخصیتمون مشخص میشه و بعد از این که به دنیا…