It Follows ★★★★

Režisors, lai panāktu It Follows iedarbīgo efektu, pamatos nav mēģinājis atklāt jaunu divriteni. Visas sastāvdaļas ir zināmas un redzētas jau citur. Un tas nav nekas peļams, jo ietekmēties un iedvesmoties no klasiķiem, līdzgaitniekiem un kopumā žanra interesantākajiem pārstāvjiem ir tikai ieteicams veids, kā radīt kaut ko vērā ņemamu.
Vissimpātiskākā šķiet vides izvēle, kas ir kā savdabīgs turpinājums režisora debijas filmai The Myth of the American Sleepover, kura nav ieturēta šausmu filmu žanrā, bet gan tā saucamajā coming-of-age. Līdzīgi kā debijā arī It Follows visi filmas aktieri ir bērni vai pusaudži un pieaugušie kopā ar visu pieaugušo pasauli ir kā nogriezta, neeksistē filmai radītājā atmosfēriskajā vidē.
Šī atrautība no visiem zināmās ikdienišķās kārtības It Follows ļauj radīt spēcīgu vidi, kas brīninišķīgā kārtā darbojas perfekti un nesākt jukt pa vīlēm jau filmas pusratā, kad bieži vien mazāk talantīgi režisori stāsta virzīšanai sāk pielietot vispārzināmas metodes, kuras darbojas tikai klasiskos apstākļos – sižetos. Filmas izveidotā vide ļauj pasvītrot – spilgtināt problemātiku un pateicoties metaforai, kas saistīta ar jauniešu pirmajiem intīmajiem sakariem un neziņu, kas saistīta ar to, diezgan organiski rada emocionālo sakāpinājumu, ar ko var identificēties jebkura vecuma skatītājs.