Results ★★★★

Results pievilcība slēpjas absolūtā bez-formulas notikumu gājumā. Tas mūsdienu, popkorna komēdiju laikmetā, gadās reti un tādēļ jāgodā varbūt vairāk nekā normālos apstākļos pienāktos. Filmas notikumu attīstība ir vienlaicīgi lēnīgi bezmērķīga un psihiski nelīdzsvarotām darbībām pildīts notikumu virknējums ar ļoti konkrētu mērķi. Bet kas padara to kaut kādā ziņā sakārtotu un normālu ir apziņa, ka filmā redzamo tēlu darbības ir ļoti cilvēciskas un sacītais visticamāk ir vispatiesākais dzīves inscenējums kāds redzēts romantiskā komēdijā.
Kas ļoti savdabīgi, bet darbojas kā pulkstenis, ir filmas lēnais gājums. Tas pat dažbrīd no režisora, cienījamā mākslinieka puses, šķiet aroganti uzsvērts, bet patiesībā jau darbojas kā pretstats diviem superaktīvajiem un enerģiskajiem fizisko aktivitāšu atkarībniekiem – kā metafora viņu dzīves nesakārtotībai un viņu veikto darbību izraisītajām problēmām kā purvam, no kura neizdodas izkļūt, bet gan tikai iestigt dziļāk un dziļāk.