The Revenant ★★★★

Tā jau arī zināju, ka DiKaprio neatļaus sev pār pakausi novilkt ādu.