This Is Spinal Tap ★★★★

Rock-mockumentary leģenda. Pārpildīta ar labu&ironisku humoru.