GooYa

شعر برده آزاد شده روح انسان و سینما تصویر رهایی آن است.

"لوئیس بونوئل"

Favorite films

Recent activity

All

Recent reviews

More
 • Au Hasard Balthazar

  Au Hasard Balthazar

  ★★★★★

  آدمیان حرمت واژه ها را نمی شناسند،
  نمی دانند چگونه می توان در اتاق خویش سعادتمند بود.زمان را تقسیم کرده اند و جز در شعر تصوری از اکنون جاودانه ندارند.
  اما حیوانات چنین نیستند.آنها بدون واژه،بدون مفهومی از زمان،در اکنون زندگی می کنند و می پندارند که جاودانه اند.تنهایند و از مرگ خویش ناآگاهند.گناه را نمی شناسند و به رستگاری و فیض نمی اندیشند.زندگی چنان که هست برای آنان سعادت است.کودکان نیز چنین اند.
  کودکان و حیوان یکی از زیباترین…

 • The Banishment

  The Banishment

  ★★★★★

  اگر به زبانهای مردم و فرشتگان سخن گویم و محّبت نداشته باشم، مثل نَحّاس صدادهنده و سنج فغان کننده شده‌ام.
  اگر نبوّت داشته باشم و جمیع اسرار و همه علم را بدانم و ایمان کامل داشته باشم به‌حدّی که کوه‌ها را نقل کنم و محبّت نداشته باشم، هیچ هستم.
  اگر جمیع اموال خود را صدقه دهم و بدن خود را بسپارم تا سوخته شود و محبّت نداشته باشم، هیچ سود نمی‌برم.
  محبّت حلیم و مهربان است؛ محبّت حسد نمی‌برد؛ محبّت…

Popular reviews

More
 • Long Day's Journey Into Night

  Long Day's Journey Into Night

  ★★★★

  bi gan = andrei tarkovsky made in china

 • Andrei Rublev

  Andrei Rublev

  ★★★★★

  آندری خشونت ها و جنایت های بزرگ را از نزدیک می بیند،شاهد کشتار مردم شهر ولادیمیر به دست تاتارها و اجیران روسی آنها می شود و نیروی ویرانگر نفرت و حسادت را می شناسد،کور کردن نقاشان را به فرمان اَمیران می بیند و اَمیری که برادرش در دهان و معده او سرب داغ می ریزد و خودش هم ناچار می شود که برای نجات زنی جوان،سربازی مهاجم را به قتل برساند.

  آندری که حالا به حرف های استاد پیرش تئوفانوس…