Around The Table

Around The Table

rất vui cho tới khi nhận ra nhân vật chính đang độ 17-18 coming-of-age nhận ra mình không cần phải nhanh nhanh chóng chóng biến thành người trưởng thành lớn lao ôi thật là xoa dịu tâm hồn tôi nhưng tôi 23 tôi đau khổ quá huhu phãi nàm xao phãi nàm xaooo