Bumming in Beijing: The Last Dreamers

Bumming in Beijing: The Last Dreamers

mình có coi f**k cinema và bộ này của wu wenguang, cả hai cùng chia sẻ mối cảm thông nghệ sĩ, những người đem đam mê vần mình trong hoàn cảnh chính trị và xã hội khiêm tốn cả vật chất và tinh thần.

bumming in beijing là tác phẩm đầu tay của đạo diễn, cũng không phải là hoàn hảo nhưng truyền cảm hứng (có zhang dali trong này đó huhu) còn nếu để chọn, mình muốn đề cử f**k cinema vì trải nghiệm phim đó của mình tốt hơn phim này nhiều kkk

gtrmsie liked these reviews