Too Early/Too Late

Too Early/Too Late

có nhiều cảnh lia máy quay, rộng lắm, thâu trọn tất cả. từ tốn và chậm rãi. không phải bình yên mình đang thấy....nó giống mệt mỏi, kiệt quệ của người mất sức đang gắng thở từng nhịp mà nhìn quanh....kiểu vậy

phim nên coi thứ bảy hay chủ nhật thì hơn...trong tuần, coi vậy, buồn bỏ lao động:(