Out Stealing Horses ★★★½

Pent skuespill og foto, litt omstendelig og tilbakeblikk-baktung.