Close-Up

Close-Up ★★★★★

לא ביקורת מלאה, אבל התייחסות לשוט בסרט (השוט שלהם רוכבים על האופנוע שמצולם דרך החלון השבור)

———————————————————————————

בכל הצפיות שלי בקלוז אפ לא ייחסתי לסדקים שהיו על החלון הרבה חשיבות, אבל משום מה היום לא יכולתי לפספס אותם, ואני חושב שהשוט הזה מסכם את כל הסרט.

קיארוסטמי מטשטש את הגבול בין המציאות לפיקציה, וקצת כמו
ברשומון מפרק לגמרי את הקונספט של אמת אחת ברורה.
אנחנו כל הזמן נחשפים בסרט לנקודות מבט שונות, ורואים את אותם אירועים דרך אנשים שונים, עם עמדה ותפיסה שונה, שרואים את האירועים האלו בדרך אחרת.

לפי קיארוסטמי, סרטים הם סדרה של שקרים שיוצרים אמת אחת:
“when spite comes along, art dons a veil”
האמן מתבטא דרך האומנות שלו ודרך היצירה שלו מתבטאת אמת חלקית שמשקפת את נקודת המבט שלו.

יש בסרט כמה שוטים דרך חלונות, כאשר כל אחד מהם מראה את התפיסה של הדמות המתבוננת. כל אחד מהם רואה דרך החלון השקוף אמת כלשהי.
בשוט האחרון, אנחנו מסתכלים על סבזיאן ומחמלבאף דרך חלון סדוק. 
אנחנו לא רואים אמת אחת שקופה, אלא סדקים של אמת. 
אנחנו יכולים להסתכל על הסיפור בהרבה דרכים, וכל אחת מהן תהיה נכונה במידה מסוימת.

ההבדל בין קולנוע למציאות פחות ברור, כי אם אין אמת אחת אלא המון אמיתות חלקיות, הקולנוע לא רחוק מהאמת, כי אין כזו.

Idos2004 liked these reviews