Silent Running ★★★½

M'encanten els decorats, els robots, l'aspecte visual o la premisa argumental.. llàstima que narrativament tingui altibaixos.

I love the sets, the robots, the visual aspect or the premise...but it's a pity such up and downs in the narration.