Belfast

Belfast ★★★

Väldigt snygg men svårbegriplig för den som inte är insatt i den nordirländska konflikten - något Kenneth Branagh förstås däremot är (som född i Belfast 1960). Utöver det är flera framstående karaktärers motiv tämligen oklara/ogreppbara för mig. Jag tyckte färgbitarna var en ganska kul gimmick utom den första.

Såg den hemma med Hedvig.

Block or Report