Better Days ★★★★

Den här är både snyggt filmad och gripande/spännande. Tonåringars dumdristighet har ju varit bra stoff för kärlekshistorier länge (jmfr Romeo och Julia).

Kul också med lite inblick i det kinesiska utbildningsväsendet, med högskoleprovet-on-steroids i centrum.

Såg den hos Per med densamme och Hedvig.

Jobjörn liked these reviews