Blue Bayou

Blue Bayou ★★★

Jag vill säga att USA är ett exceptionellt vidrigt land, men i Sverige splittrar vi familjer och utvisar barn regelbundet.