Cruella

Cruella ★★★

Den här filmen handlar uppenbarligen om en helt annan person än den villain vi alla minns från den klassiska Disney-filmen. Inte en enda hund blir till kläder. Om man kan släppa den mycket svaga kopplingen till källmaterialet så är det en ganska kul om än lite fånig film (polisväsendet till exempel tycks vara Kling & Klang rakt igenom).

Såg den hemma.