Dune

Dune ★★★

Jag uppskattade boktrogenheten men damn, de kom inte särskilt långt i boken

Jobjörn liked these reviews