My Octopus Teacher ★★★

En förvånansvärt gripande film om ett ryggradslöst vattendjur. Skulle dock varit bättre om det handlade mindre om den rika vita killen i Sydafrika. Jag tycker också att det är konstigt att inte beröra klimatfrågan i en naturdokumentär 2020.

Såg den hemma med Hedvig.

PS: många roliga reviews. Bäst: ”AKA The Shape of Water 2”.

Jobjörn liked these reviews