Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse ★★★★

Så mycket bättre än alla ordinarie Marvel-filmer. Vem hade kunnat tro att Sony skulle leverera?

Delar av filmen är lite väääl blinkiga.

Block or Report