The Holiday

The Holiday ★★★

Årets första film! Ett tidsdokument som utspelar sig i den period då internet var något man hade på datorer och mobiltelefoner skulle vara så små som möjligt. De som levt genom filmindustrins guldålder, och (ej i denna film) historiens värsta fasor, levde och kunde berätta om de tiderna. Och kärlek väntade runt varje hörn - men så är det ju förstås även 2023.

Såg den hemma med Hedvig.

Block or Report