The Old Guard ★★

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

Detta är ett koncept som KAN göras bra. Men det görs aldrig bra. Överväger att sänka till en etta för att de inte ägnade mer tid åt att leta efter Qunya.

Vill se Highlander-remakes nu.

Såg den hemma med Amanda.

Jobjörn liked these reviews