The Power of the Dog

The Power of the Dog ★★★

Mycket snygg men plotten och twisten var lite för osubtil för att det ska vara en riktigt bra film.

Såg den hemma med Hedvig.

Block or Report