The Surrogate ★★

This review may contain spoilers. I can handle the truth.

This review may contain spoilers.

Komplexa moralfrågor hamnar i skymundan när Jess ska hävda sin moraliska överlägsenhet utan hänsyn till sin omgivning. När hon går in på en restaurang och börjar trakassera personalen för att det är två trappsteg in i restaurangen (och därmed inte handikappanpassat) känns det tydligt att det här inte är en film som ska handla om abort utan om att de som fått sin världsbild från Tumblr är outhärdliga.

PS. Jag är vegan

PPS. Läs mer Marx

Såg den hemma med Hedvig.

Jobjörn liked this review