The United States vs. Billie Holiday ★★★

Riktigt bra jobbat av Andra Day men i övrigt finns det mycket lite som imponerar med filmen.

Såg den hos Per med densamme och Hedvig.

Jobjörn liked these reviews