The White Tiger ★★★

Filmen är välgjord och jag har inte mycket specifikt att klaga på. Men trots att den endast är dryga två timmar lång så känns det som tre. Balrams reflektioner över livet som tjänare är spännande och intressanta men det händer för lite och när det väl händer något händer det för snabbt. Slutet är otillfredsställande, verket känns ofullbordat.

Såg den hemma med Per och Hedvig.

Jobjörn liked these reviews