Little White Lies ★★½

Bra skådespeare, fina miljöer, alldeles för lång. Är alla människor egentligen olyckliga?